Judoregels - Judo club Kano Bakel

Judoclub Kano Bakel
Contact informatie
Update 24-02-2022
Ga naar de inhoud

Judoregels

Trainingen
Regelgeving IJF van kracht na de NK judo -15
Het bondsbestuur heeft alsnog besloten de onlangs bekend gemaakte regelgeving van de Internationale Judo Federatie (IJF), de zogenaamde Refereeing Rules (pilot), per 10 maart 2013 in
Nederland in te voeren. Wijziging van inzicht en een aantal gerealiseerde praktische oplossingen heeft het bondsbestuur doen besluiten haar eerder genomen besluit ten aanzien van de invoering van de regelgeving van de IJF te herzien. Er is vanuit de Judo Bond Nederland (JBN) geen verplichting voor wedstrijdorganisatoren, waaronder de districten, om per direct nieuwe software en dergelijke aan te schaffen. De JBN adviseert organisaties om de pilotperiode af te wachten alvorens over te gaan tot aanschaf van materialen. Mocht er gedurende of na de
pilotperiode dan nog iets aan de regelgeving gewijzigd worden, komt men niet onverhoopt voor dubbele kosten te staan. Bovendien zijn er, op initiatief en in overleg met de Nationale
Scheidsrechters Commissie Judo (NSCJ), praktische oplossingen voorhanden om de pilotperiode te overbruggen.
Nieuwe regelgeving in het kort,
Met ingang van 10 maart, tot en met het einde van de periode waarin de internationale pilot van kracht is (zijnde de WK judo senioren 2013 in Rio de Janeiro), is de onderstaande regelgeving van kracht bij alle judowedstrijden die onder auspiciën van de Judo Bond Nederland plaatsvinden.


Ippon:
De ippon score wordt alleen gegeven wanneer er sprake is van volledige ruglanding met impact. Alle bruglandingen worden voor ippon aangezien.

Straffen / shido:
Een eerste, tweede of derde shido resulteren niet in een score voor de tegenstander. Een vierde shido betekent hansoku-make. Als na de reguliere speeltijd de stand gelijk is,
wint de judoka met de minste shido. Bij gelijke stand na de reguliere speeltijd gaat de wedstrijd door in golden score. De golden score kent geen tijdslimiet (geen hantei).
Indien een judoka in de golden score bestraft wordt, dan verliest deze judoka de wedstrijd. Indien een judoka scoort, wint deze de wedstrijd. Acties die o.a. met shido bestraft
worden:
- Losmaken van de grip met twee handen;
- Alle éénzijdige pakkingen (zoals o.a. crossquardgrip) en het pakken bij de band moeten direct gevolgd worden door een aanval;
- Het omarmen van de tegenstander om te werpen, de zogenaamde ‘bear hug’.

Algemeen:
Strikter bestraffen van judoka’s die niet overgaan tot kumi-kata of het voorkomen dat de tegenstander tot kumi-kata kan komen. Acties die met hansoku-make bestraft worden:
Alle acties waarbij er onder de band wordt gepakt, zowel om een aanval te maken als om een aanval te blokkeren.

Osae-komi:
Houdgrepen blijven ook buiten de wedstrijdruimte geldig, mits ‘osae-komi’ aangekondigd is binnen de wedstrijdruimte.
Kansetsu-waza en shime-waza:
Wanneer een verwurging of armklem als effectief wordt herkend geldt eveneens dat deze technieken buiten de wedstrijdruimte geldig zijn.

Houdgreeptijden:
- 10 seconden: Yuko
- 15 seconden: Waza-ari
- 20 seconden: Ippon

Buiging / het groeten:
De judoka’s dienen tegelijkertijd de wedstrijdruimte te betreden en tegelijkertijd te buigen, in de wedstrijdruimte. Het schudden van handen of handje klap voorafgaand aan
de wedstrijd is niet toegestaan. N.B. In Nederland is de internationale regel waarbij er één scheidsrechter op de wedstrijdmat staat niet vantoepassing.
Wedstrijden in Nederland kennen aldus drie scheidsrechters op de wedstrijdmat, zoals voorheen gebruikelijk.

Terug naar de inhoud